About Through The Window

[English is below]

Through The Window, Türkiyeli ve Hollandalı queer sanatçıları bir araya getirmeyi hedefleyen çevrimiçi bir projedir. 2020 yılında Kübra Uzun, Ömer Tevfik Erten ve Simon(e) van Saarloos işbirliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile hayata geçen TTW, Nisan-Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ikinci dönemine hazırlanıyor.

TTW, 2020 yılında üç temayı odağına alan çevrimiçi söyleşiler düzenledi: Güvenlik, Aktivizm, Gösterişli Queerler. Türkiyeli ve Hollandalı konuşmacıların katılımıyla, yazar ve filozof Simon(e) van Saarloos moderatörlüğündeki söyleşilerin ilki 25 Temmuz’da, ikincisi ise 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşti. Çevrimiçi söyleşileri, hemen ardından Türkiyeli ve Hollandalı DJ’lerin çaldığı partilerimiz takip etti. Club CoWed, tüm söyleşi ve partilerimize Zoom hesapları üzerinden ev sahipliği yaptı.

Türkiyeli ve Hollandalı toplamda 20 sanatçının yer aldığı ilk çevrimiçi sergimizin açılışı 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşti. Projeye dair daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sizi Instagram adresimizde bekliyoruz.

Through The Window is an online project which aims to bring together Turkish and Dutch queer artists and strengthen solidarity. The project, formed by Kübra Uzun, Ömer Tevfik Erten and Simon(e) van Saarloos, started in 2020 with the support of Netherlands Consulate-General in İstanbul. TTW is now heading its’ second term which will be held between April -June 2021.

TTW organized online meetings which focused on 3 themes in 2020: Security, Activism, Artsy Queers. With the participation of Turkish and Dutch speakers, moderated by the writer and philosopher Simon(e) van Saarloos, first online meeting held on July 25th and the second on September 1st, World Peace Day. Online meetings followed by our parties with Turkish and Dutch DJs. Club CoWed hosted all of our meetings and parties via its Zoom accounts.

TTW’s first online exhibition also opened on September 1st with the participation of total 20 artists from Turkey and the Netherlands. If you wonder more about the project, we are waiting for you at our Instagram page.

Türkiyeli ve Hollandalı queer sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlayan online proje. | Online project aims to gather Turkish and Dutch queer artist.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store