Proje Ekibi / Project Team: Ömer Tevfik Erten

[English is below]

Ömer Tevfik Erten kimlik politikaları, kent, mekan ve beden ilişkileri üzerine çalışıyor. 2013 yılında başladığı ‘’Gezi’den OHAL’e Türkiye’de Trans Hayatlar’’ isimli belgesel fotoğraf projesini 2017 yılında tamamlayan Ömer Tevfik Erten; 2019 yılında Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen ‘’Misafir*Hane’’ projesi ile Türkiye’nin ilk trans misafirhanesini konu edinen fotoğraf kitabını ve ‘’Bir Vardım, Bir Yoktum’’ isimli kısa belgesel filmi hazırladı. Aynı yıl ‘’1+1: Birlikte Güçlüyüz!’’ fotoğraf sergisinin küratörlüğünü yapan Erten, şimdilerde yeni kitabı ‘’Manifesto’’ üzerinde çalışıyor.

Ömer Tevfik Erten, Through The Window projesinin proje küratörüdür.

Ömer Tevfik Erten works on identity politics, city, space and body relations. In 2013, Ömer Tevfik Erten started a documentary photo project entitled “Trans Lives in Turkey from Gezi to The State of Emergency” and completed it in 2017, then in 2019 he created “Guest* House” project supported by the Consulate General of the Netherlands in Istanbul and prepared the photobook about Turkey’s first trans guesthouse and also a short documentary film entitled “I’ve Come and Gone…”. In the same year, Erten curated the photography exhibition “1+1: Together We Are Strong” and he is currently working on his new book “Manifesto”.

Ömer Tevfik Erten is the project curator of Through The Window.

Türkiyeli ve Hollandalı queer sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlayan online proje. | Online project aims to gather Turkish and Dutch queer artist.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store