Proje Ekibi / Project Team: Simon(e) van Saarloos

[English is below]

Simon(e) van Saarloos yazar, felsefeci ve sanatçıdır. Amsterdam’da yaşayan ve çalışan Van Saarloos’un, içerisinde köşe yazılarını derleyen bir yayının ve bir romanın da bulunduğu çeşitli kitapları Flemenkçe basıldı. ‘’Enz. Het Wildersproces’’ isimli kitabı Hollandalı sağcı politikacı Geert Wilders’e karşı açılan davanın queer, feminist bir raporlamasını iletmektedir. ‘’Playing Monogamy’’ ismiyle İngilizce’ye çevrilen ve Publication Studio tarafından basılan bir diğer kitabı ‘’Het monogame drama’’, tek eşli yaşama ve güvenlik kavramına ilişkin yanılsamaları irdeler. Tek eşlilik harici aşk yaşamını ve bu çerçevede farklılık gösteren mülkiyet, edinim pratiklerini ele alır.

Van Saarloos sanatçılar, aktivistler ve akademisyenler arasında işbirlikleri kurgular ve bu işbirliklerinin kürasyonunu üstlenir. Bunun yanı sıra konuşmacı, raportör ve performans sanatçısı olarak bir çok zeminde izleyenle buluşur.

Simon(e) van Saarloos, Through The Window projesinin çevrimiçi panellerini kürate ediyor.

Simon(e) van Saarloos is a writer and philosopher based in Amsterdam, the Netherlands. They published several books in Dutch including a novel and a collection of columns. In ‘’Enz. Het Wildersproces’’, Van Saarloos shares a feminist and queer report of the trial against the Dutch right-wing politician Geert Wilders. In ‘’Het monogame drama’’, Van Saarloos critiques monogamous living and false notions of safety, proposing a nonmonogamous love life and a different take on ownership and property. The book was recently translated into English and published by Publication Studio, titled ‘’Playing Monogamy’’.

Van Saarloos curates collaborations between artists, activists and scholars and regularly appears on stage as a lecturer, interviewer and performer.

Simon(e) van Saarloos is curating the online meetings in Through The Window

Türkiyeli ve Hollandalı queer sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlayan online proje. | Online project aims to gather Turkish and Dutch queer artist.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store